UMC Utrecht zoekt

Tandarts Maxillofaciale Prothetiek (0,4-0,6 FTE)

  • Deeltijd (8-36 uur)
  • Utrecht
  • Tandarts
  • Per direct

Functieomschrijving

Uw werkplek.

De afdeling “Mond-, Kaak- en Aangezichts(MKA)chirurgie en Bijzondere Tandheelkunde” van het UMC Utrecht verleent hoogwaardige patiëntenzorg binnen een universitair medische setting met een multidisciplinair karakter. Tevens wordt er wetenschappelijke onderzoek verricht en worden opleidingen verzorgd binnen de MKA-chirurgie en de Maxillofaciale Prothetiek. Jaarlijks bezoeken circa 25.000patiënten deze afdeling voor diagnostiek en/of behandeling. Er zijn omstreeks 80 medewerkers werkzaam binnen de afdeling.

De Bijzondere Tandheelkunde wordt gevormd door de zorglijnen Gehandicaptenzorg & Angstbegeleiding, Maxillofaciale Prothetiek (MFP) en Gnathologie. De zorg wordt verleend in het UMC Utrecht (volwassenen), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Maxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie. De tandarts-MFP richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren of verworven aandoening van de mond, kaak en/of aangezicht en op medisch gecompromitteerde patiënten. 

Uw functie.

De mondzorg die u verleent kan variëren van de coördinatie van een orthodontisch-chirurgisch-restauratief/prothetisch behandeltraject voor een patiënt met oligodontie, tot de begeleiding van patiënten met xerostomie na radiotherapie en het maken van prothesen voor patiënten met een defect na oncologische chirurgie. U werkt daarbij nauw samen met collega-tandartsen, MKA-chirurgen, mondhygiënisten en orthodontisten.

Naast uw zorgtaken neemt u deel aan overlegstructuren passend bij een grote afdeling. Uw functiewaardering en arbeidvoorwaarden geschieden conform de CAO Universitair Medisch Centra. Binnen een gevorderde sollicitatieprocedure wordt u een passend voorstel gedaan. Het betreft een vaste aanstelling of een aanstelling voor de duur van de opleiding, beginnend met een jaarcontract. Omvang van de aanstelling in overleg.

 


Functie-eisen

Uw profiel.

U bent een gediplomeerd tandarts met een BIG-registratie en heeft affiniteit met bovengenoemde mondzorg. U bent geregistreerd als tandarts-MFP of heeft belangstelling om daarvoor een opleidingstraject te volgen. U bent enthousiast, patiëntgericht en doortastend. U kunt zelfstandig maar ook binnen multidisciplinair verband functioneren. U heeft belangstelling om deel te nemen aan intercollegiaal overleg en een bijdrage te leveren op organisatorisch vlak.


Meer informatie

www.werkenbijumcutrecht.nl

U kunt ook bellen met mw. H. Ruules, manager zorg MKA/BT, telefoon: 088-7557751 of stuur een e-mail: H. Ruules@umcutrecht.nl.

 

Uw sollicitatie.

Bij voorkeur ontvangen we uw sollicitatie digitaal, via onderstaande link:

https://www.werkenbijumcutrecht.nl/vacatures/Paginas/tandarts-maxillofaciale-prothetiek (2019-0431).aspx

 

Maar u kunt ook schriftelijk solliciteren door uw brief op te sturen naar:

 

UMC Utrecht

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde

t.a.v. mw. H. Ruules, manager zorg 

huispostnummer G.05.222

Postbus 85500

3508 AB  Utrecht

Locatie

Heidelberglaan 100

3584CX Utrecht