Cookiebeleid en privacy policy

Deze vacature website, genaamd Mondzorgbaan is een privé non-profit initiatief en gefinancierd door VIAE Holding B.V. Mondzorgbaan respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de Website en spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.


Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2018


Door de website Mondzorgbaan te gebruiken of te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies door Mondzorgbaan zoals hieronder uiteengezet. Alle verwijzingen naar Werkzoekende en Werkgever worden gedefinieerd als bedoeld in de algemene voorwaarden van Mondzorgbaan.


Inleiding: Wat is een cookie?

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wanneer en waarom cookies naar bezoekers van de Website (‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) mogen worden verstuurd. ‘Cookies’ zijn tekstbestanden die een website opslaat op de harde schijf of een ander apparaat waarmee de website wordt bezocht om gegevens bij te houden. Dankzij cookies kunnen we belangrijke informatie onthouden en uw gebruik van de Website vergemakkelijken. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld bij uw account of niet.

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser bewaard blijven totdat u de Website verlaat.

Permanente cookies blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser opgeslagen (hoewel de duur afhangt van de levensduur van het specifieke cookie). Wanneer we sessiecookies gebruiken om het totale aantal bezoekers van onze Website te tracken, gebruiken we anonieme, verzamelde gegevens (de cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens). We kunnen cookies ook gebruiken om uw computer te onthouden en uw online Mondzorgbaan-ervaring op u aan te passen als u de Website later opnieuw bezoekt. We kunnen in dergelijke gevallen persoonsgegevens koppelen aan een cookiebestand.


Hoe gebruikt Mondzorgbaan cookies?

Zoals de meeste websites gebruiken wij cookies voor allerlei doeleinden ter verbetering van uw online ervaring, voor analyses en marketing, maar we gebruiken cookies op de Website met name voor de volgende doeleinden:


Analytische doeleinden We gebruiken cookies voor het analyseren van gebruikersactiviteit om onze Website te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om totaalpatronen te bekijken, zoals het gemiddelde aantal zoekopdrachten van gebruikers. We kunnen deze analyse gebruiken om te achterhalen hoe we de functionaliteit en de gebruikerservaring van de Website kunnen verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Adwords.
Uw voorkeuren en gebruikerservaring We gebruiken cookies om bepaalde informatie over gebruikers te verzamelen, zoals browsertype, server, taalvoorkeuren en landinstelling, om gebruikersvoorkeuren op onze Website op te slaan en uw ervaring consistenter en gemakkelijker te maken. We kunnen bijvoorbeeld uw recente zoekopdrachten opslaan in een cookie zodat we deze zoekopdrachten gemakkelijk kunnen herhalen als u onze Website weer bezoekt. Bovendien gebruiken we cookies om u aangemeld te houden als u onze Website vaker bezoekt. We kunnen ook uw IP-adres gebruiken om uw geografische locatie te bepalen en u zo te voorzien van de meest relevante zoekresultaten. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.
Marketing We gebruiken cookies van externe partners zoals Google, Twitter, Linkedin en Facebook voor marketingdoeleinden. Dankzij deze cookies kunnen wij uw Mondzorgbaan advertentie ook tonen op andere sites die u bezoekt op internet of u kunt met behulp van deze cookies middels een ‘social login’ inloggen.
Referrals tracken We gebruiken cookies om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de externe website die de gebruiker naar onze Website heeft doorverwezen of voor de gebruikersactiviteiten van gebruikers die door Mondzorgbaan zijn doorverwezen naar een externe website. Deze externe partners ontvangen een beloning voor de activiteiten van de gebruikers die zij doorverwijzen naar onze Website of belonen Mondzorgbaan voor de activiteiten van de gebruikers die naar dergelijke externe websites zijn doorverwezen. Wij delen geen persoonsgegevens of gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers met deze partnerentiteiten. We kunnen ook cookies gebruiken om gebruikersactiviteiten te koppelen aan de e-mailcampagne die gebruikers naar onze Website heeft verwezen.
Veiligheidsoverwegingen We gebruiken cookies om bepaalde soorten cyberaanvallen te beperken.
Testen, bruikbaarheid en prestatieverbeteringen We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers een consistente gebruikerservaring hebben en we voeren A/B-tests uit op bepaalde onderdelen van onze Website om de aangeboden producten te verbeteren. We gebruiken ook cookies om de prestaties en betrouwbaarheid van onze Website te verbeteren.

Bovendien kan Mondzorgbaan werkgevers ook voorzien van een code voor een conversietracker voor de Website. Deze tracker registreert het aanmaken van een profiel door de werkzoekende en houdt gegevens bij wanneer een werkzoekende solliciteert op een vacature via de website van de werkgever. Hierbij wordt geen persoonlijke informatie van de werkzoekende uitgewisseld. De conversietracker is simpelweg een teller die een melding stuurt naar Mondzorgbaan wanneer een werkzoekende heeft gesolliciteerd.

Mondzorgbaan maakt gebruik van de AdWords-functies en remarketinglijsten van Google Analytics voor adverteerders in het Display Netwerk. Mondzorgbaan en Google gebruiken cookies van het eigen domein (zoals de Google Analytics-cookie) en externe cookies (zoals de DoubleClick-cookie) om advertenties te creëren, te optimaliseren en weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze Website. Dit houdt in dat leveranciers, waaronder Google, promotiemateriaal van Mondzorgbaan weergeven op andere websites die u op internet bezoekt.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor adverteerders in het Display Netwerk, waaronder AdWords, en aangepaste Google Display Netwerk-advertenties via Beheer van advertentievoorkeuren van Google. Om websitebezoekers meer opties te bieden met betrekking tot het verzamelen van hun gegevens door Google Analytics, heeft Google de Opt-out Browser Add-on ontwikkeld die beschikbaar is via Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Hier kunt u zich afmelden voor de programma’s van Google.


Wijzigingen aan ons cookiebeleid

Van tijd tot tijd kan het voor ons nodig zijn om dit cookiebeleid te wijzigen. Wij raden u aan hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.

Privacybeleid

Versie : 23 mei 2018


1. Inleiding

Mondzorgbaan hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten (werkgevers) in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonsgegevens. In ons privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

Dit privacybeleid zet met name uiteen hoe wij persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online en/of mobiele diensten en websites van Mondzorgbaan bezoekt of gebruikt of software gebruikt die Mondzorgbaan verstrekt voor of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de Website).


1.1 Persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens

Persoonsgegevens (Persoonsgegevens) zijn alle gegevens die u identificeren als een specifiek individu en niet-persoonsgegevens (Niet-persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat Mondzorgbaan zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat Persoonsgegevens zijn in de context van dit privacybeleid. Als in dit privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgegevens.


1.2 De reikwijdte van het privacybeleid van Mondzorgbaan

Dit privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Website en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzamelen van gegevens door een gelieerde onderneming of externe partij, inclusief externe beheerders van webpagina’s waar de Website naar is gekoppeld en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit privacybeleid weergeven.

Wij kunnen soms via meldingen op onze Website verwijzen naar dit privacybeleid, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden, in mobiele toepassingen of in andere bronnen, bijvoorbeeld als wij u uitnodigen om ideeën in te sturen om onze Website te verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen via speciale middelen zoals opgenomen in de specifieke mededeling (bijvoorbeeld met betrekking tot de soorten gegevens die wij verzamelen of gebruik of openbaarmaking ervan door ons). Mondzorgbaan kan dit privacybeleid op elk moment aanpassen.


1.3 Wijzigingen in het privacybeleid

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze pagina om te bekijken wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven wordt aangeduid. Als u gebruikmaakt van de Website of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde privacybeleid heeft geaccepteerd. Als Mondzorgbaan gebruikmaakt van Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die is aangegeven op het moment van verzameling, zal Mondzorgbaan de gebruikers hiervan via e-mail en/of door het plaatsen van een bericht op haar Website, of op andere wettelijk vereiste manieren, 30 dagen voorafgaand aan dit gebruik op de hoogte brengen.


2. Verzamelde informatie

U verstrekt verschillende soorten informatie om Mondzorgbaan in staat te stellen onze diensten, producten en functies te leveren.


2.1 Informatie die u verstrekt aan Mondzorgbaan

– Vanuit uw account

We verzamelen gegevens over u als u een Mondzorgbaan-account aanmaakt, informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv plaatst, bestanden uploadt of anderszins actief gegevens naar onze Website verstuurt. Dit kan onder andere bevatten, maar is niet beperkt tot, uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiele telefoonnummer), adres, gender, beroep, interesses, berichten die u verstuurt naar andere gebruikers en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv, waaronder, maar niet beperkt tot, sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen ingediend bij Werkgevers via Mondzorgbaan en antwoorden op enquêtes die naar u zijn verstuurd.


– Via uw activiteiten op Mondzorgbaan

Bovendien kan Mondzorgbaan als onderdeel van de standaardwerking van de Website informatie over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u onderneemt op de Website verzamelen en analyseren, waaronder, maar niet beperkt tot, uw cv, uw zoekopdrachten op Mondzorgbaan, de functienamen waar u op zoekt, selecteert of reageert, waar deze vacatures zich bevinden, de tijd die u op de Website en op elke pagina doorbrengt, paginabezoeken, klikken of tikken, sessieactiviteit, browsertype, besturingssysteem, soort apparaat, IP-adres en de domeinnaam vanaf waar u de Website heeft bezocht.


– Wanneer u Werkgeversinformatie verstrekt

Als u een Werkgever bent, kan Mondzorgbaan u verzoeken om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken om uw account te verifiëren. Deze gegevens kunnen bestaan uit, een bedrijfsregistratienummer, de naam en het e-mailadres van een vertegenwoordiger van de Werkgever en eventueel een Bigregistratie nummer.

Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden, met uitzondering van verzoeken van de politie of een gerechtelijk bevel. We verzamelen ook betalingsinformatie voor betalingsdiensten.


2.2 Gegevens die worden verzameld als u solliciteert op vacatures of Mondzorgbaan bezoekt vanaf externe websites

– Wanneer u zich aanmeldt bij Mondzorgbaan of Mondzorgbaan gebruikt vanaf bepaalde externe websites

U kunt ook een login makken of u aanmelden bij uw Mondzorgbaan-account via externe websites zoals Facebook, Linkedin, Twitter of Google (Social account). Als u nog geen Mondzorgbaan-account heeft maar zich aanmeldt bij Mondzorgbaan met uw Facebook, Linkedin, Twitter of Google-account, maakt u automatisch een Mondzorgbaan-account aan met hetzelfde adres als u voor uw Facebook, Linkedin, Twitter of Google-account heeft gebruikt. Als u ermee instemt om deze informatie aan Mondzorgbaan te verstrekken, wordt u geverifieerd door Facebook, Linkedin, Twitter of Google en doorverwezen naar de Website van Mondzorgbaan. Houd er rekening mee dat als u zich aanmeldt voor Mondzorgbaan met uw Social account, deze systemen een cookie zal plaatsen om u te verifiëren als hun gebruiker.

Door Mondzorgbaan te bezoeken via uw Social account, geeft u aan te begrijpen dat deze systemen bepaalde gegevens zoals opgenomen in de bovenstaande paragraaf zal delen om u te verifiëren, zodat u de Website veilig kunt gebruiken. U kunt dit te allen tijde stopzetten via uw Social account. Deze informatie wordt gezien als Mondzorgbaan-accountinformatie voor uw gebruik van de Website.

HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER GOOGLE OF EEN ANDERE EXTERNE WEBSITE UITSLUITEND WORDT BEHEERD DOOR UW OVEREENKOMST MET DEZE EXTERNE WEBSITE.


2.3 Andere Persoonsgegevens die externe partijen aan Mondzorgbaan kunnen verstrekken

Andere Persoonsgegevens die Mondzorgbaan kan verkrijgen uit andere externe bronnen, worden door Mondzorgbaan verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving.


2.4 Opslag van gegevens

Mondzorgbaan bewaart de Persoonsgegevens van haar gebruikers voor zover een dergelijke retentie toereikend en relevant is, en beperkt wordt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Mondzorgbaan bewaart met name Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking zoals beschreven in dit privacybeleid.

Als u een Mondzorgbaan-account aanmaakt, wordt uw informatie verzameld, opgeslagen en gekoppeld aan het e-mailadres van uw account.

Mondzorgbaan mag ook de informatie uiteengezet in artikel 2 van het privacybeleid opslaan op haar apparatuur of de apparatuur van een partijen waarmee Mondzorgbaan een relatie heeft. Deze opslagdiensten zijn passend beveiligd zoals vereist door toepasselijke regelgeving.


2.5 Welke Persoonsgegevens zijn vereist

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, zal Mondzorgbaan aangeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies. Indien vereiste Persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, zullen de specifieke functies of diensten niet aan u beschikbaar worden gesteld.


2.6 Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens

Mondzorgbaan verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

– Uitvoering van een Contract

De meeste Persoonsgegevens die door Mondzorgbaan worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te nemen op het verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van Werkzoekenden aan Werkgevers door Mondzorgbaan.


– Rechtmatig belang

Een tweede rechtsgrond van Mondzorgbaan voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van Mondzorgbaan. Een voorbeeld van een dergelijk rechtmatig belang is het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten, of als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, of indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude. Mondzorgbaan zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de diensten, producten en functies.


– Naleving van een wettelijke verplichting

Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat met betrekking tot het voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als Mondzorgbaan zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.


– Toestemming

In sommige situaties heeft Mondzorgbaan uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Als Mondzorgbaan uw toestemming nodig heeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde Persoonsgegevens, vragen wij om uw toestemming wanneer u de gegevens verstrekt en zal deze verwerking alleen plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven.


3. Beperkingen van het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens


3.1 Het verwijderen van een account door de Werkzoekende

Na inloggen kan bij ‘account instellingen’ een Werkzoekende zijn of haar account verwijderen. Vervolgens wordt direct het account gesloten en gegevens gewist. De Werkzoekende heeft ook direct geen toegang meer tot de gegevens die wij ter beschikking stellen aan die accountnaam, waaronder, maar niet beperkt tot, zoekgeschiedenis, voorkeuren voor vacatures zoeken, opgeslagen vacatures, vacatures waarop de Werkzoekende heeft gereageerd, vacature-alerts, cv en andere gegevens die aan het account zijn gekoppeld. Indien de Werkzoekende hetzelfde e-mailadres gebruikt bij het aanmaken van een nieuw account, worden de gegevens van het vorige account niet opnieuw beschikbaar gesteld aan de Werkzoekende.

Accounts ouder dan 3 maanden krijgen een e-mail met het verzoek om aan te geven dat het profiel nog actief moet blijven. Indien er op deze mail en de herinnering 3 maanden later niet gereageerd wordt dan zal het profiel automatisch op ‘niet zichtbaar’ worden gezet. Werkgevers en openbare bezoekers van de website zullen dan het profiel en bijbehorende gegevens niet kunnen zien, zie 4.4 voor verdere informatie.

Mondzorgbaan behoudt zich het recht voor om een aantal (basis) gegevens van een verwijderd account te bewaren indien dit nodig is om haar rechten te beschermen voor zover wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld om een verslag over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan haar verplichtingen onder de Nederlandse wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavers). Een verwijderd account betekent dus niet dat alle gegevens worden verwijderd uit de systemen van Mondzorgbaan.

Indien een Werkzoekende zijn of haar Persoonsgegevens die door Mondzorgbaan worden bewaard, wil bekijken kunnen de stappen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit privacybeleid gevolgd worden en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.


3.2 Het sluiten van een Werkgeversaccount door een Werkgever

Werkgevers kunnen te allen tijde een account sluiten door contact op te nemen met de adviseurs van Mondzorgbaan, via feedback@monzorgbaan.nl. Houd er rekening mee dat Mondzorgbaan zakelijke documentatie met betrekking tot het account moet bewaren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever zijn of haar Persoonsgegevens die door Mondzorgbaan worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kan hij/zij de stappen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit privacybeleid volgen en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.


3.3 Het verwijderen van een sollicitatie door de Werkzoekende

Indien een Werkzoekende een sollicitatie wil verwijderen van de Website van Mondzorgbaan, raden wij aan om direct contact op te nemen met de potentiële Werkgever om de sollicitatie te laten verwijderen. Voor sollicitaties (met bijbehorende documentatie) die door de Werkzoekende worden ingediend bij een Werkgever via Mondzorgbaan (waaronder het gebruik van de knop ‘Direct Solliciteren’), geldt het volgende: 1) Uw sollicitaties en de documentatie worden beheerd door een Werkgever. 2) Wij kunnen u verwijzen naar deze Werkgever voor verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen indien deze door de Werkgever worden bewaard. 3) Mondzorgbaan is afhankelijk van de Werkgever of de vertegenwoordiger van deze Werkgever voor het juiste adres voor alle sollicitaties. Mondzorgbaan wijst werkgevers erop dat de gegevens van sollicitaties na 1 maand verwijderd moeten worden.


3.4 Indien de contactgegevens van de Werkgever incorrect zijn

Indien het opgegeven digitale adres incorrect is, worden uw sollicitatiedocumenten niet naar de beoogde ontvanger van de sollicitatie verstuurd. Mondzorgbaan controleert elke aanmelding van een werkgever maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke sollicitaties. Als u geen sollicitatiedocumenten op deze manier wilt versturen, moet u ze direct naar de Werkgever verzenden.


3.5 Minimale leeftijd van onze gebruikers

Mondzorgbaan beperkt het verwerken van Persoonsgegevens tot gebruikers die de wettelijk vereiste leeftijd bereikt en heeft een reeks van maatregelen om ervoor te zorgen dat jongere gebruikers niet worden geaccepteerd. Als u jonger bent dan 18 jaar kunt u zich niet registreren bij Mondzorgbaan


4. Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van dit privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 4, 5 en 9 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing. Mondzorgbaan gebruikt deze informatie om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen om kandidaten te vinden. Om dit te kunnen doen, gebruiken wij uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

1) Om onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om Werkzoekenden te helpen werk te vinden, en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;

2) Om deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;

3) Om onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen.

Meer informatie over deze doeleinden, gebruik en openbaarmaking van uw gegevens wordt hieronder uiteengezet.


4.1 Een account aanmaken, verzending van vacature-alerts en ander promotiemateriaal

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kan Mondzorgbaan uw contactgegevens gebruiken om (i) een account aan te maken, (ii) u vacature-alerts te sturen en (iii) u informatie over Mondzorgbaan te versturen. Mondzorgbaan kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens Mondzorgbaan uit te voeren.

Een vacature-alert bestaat uit een e-mail waarvoor u zich aanmeldt met Vacatures die bij een zoekopdracht horen (een Vacature-alert). Vacature-alerts kunnen ook het volgende bevatten: vacatures die Mondzorgbaan aanraadt, Mondzorgbaan Gerichte Advertenties, bedrijven die u wellicht wilt volgen of andere acties die u op de Website kunt ondernemen.

Mondzorgbaan kan uw informatie ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of andere netwerksites) om u gerichte advertenties en andere content die voor u is aangepast te tonen. Dergelijke advertenties hebben alleen betrekking op de diensten, producten en functies van Mondzorgbaan die zich richten op het helpen van Werkzoekenden om een baan te vinden en op het helpen van Werkgevers om kandidaten te vinden. Als u geen marketingberichten van Mondzorgbaan wilt ontvangen, neem dan paragraaf 14 van dit privacybeleid door.


4.2 Relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures

Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kan Mondzorgbaan gebruikmaken van uw eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waar u op klikt) of sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen om u te identificeren en de relevante zoekresultaten te bepalen en u aanbevolen vacatures te tonen, of om contact met u op te nemen over vacatures waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. We kunnen ook demografische informatie en/of profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de Website op u toe te spitsen, om u content te tonen waar u mogelijk in geïnteresseerd bent, en om content te tonen die aansluit op uw voorkeuren.


4.3 Uw contactgegevens

Als u contactgegevens aan Mondzorgbaan verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgegevens, stemt u ermee in dat Mondzorgbaan deze informatie mag gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 4, 5 en 9, voor zover van toepassing. U stemt er in het bijzonder mee in dat Mondzorgbaan als onderdeel van haar dienstverlening met u mag communiceren of namens een externe partij contact met u mag opnemen via uw Mondzorgbaan-account of andere middelen zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, onder meer via het gebruik van de contactgegevens die u heeft verstrekt aan Mondzorgbaan of die Mondzorgbaan op een andere wijze heeft verkregen van externe bronnen.


4.4 Uw cv-gegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden op de Website geplaatst als u een cv uploadt of bewerkt. Mondzorgbaan kan op basis van uw instructies uw cv ook doorsturen naar geregistreerde werkgevers als u solliciteert op een vacature. De mate waarin uw informatie beschikbaar wordt gesteld aan externe partijen, is afhankelijk van uw privacy-instellingen op Mondzorgbaan. Als een Werkzoekende een cv op Mondzorgbaan aanmaakt, heeft hij of zij de optie om dit cv openbaar of privé te maken. Dit wordt hieronder beschreven.

– Privé-cv’s

Privé-cv’s worden alleen beschikbaar gesteld aan degenen aan wie de Werkzoekende een sollicitatie of zijn of haar cv heeft gestuurd. Als dit gebeurt, maakt u uw cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen, beschikbaar aan deze externe partij.


– Openbare cv’s

Openbare cv’s zijn beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot Cv’s zoeken van Mondzorgbaan om de zichtbaarheid van dit cv te vergroten en Mondzorgbaan te helpen om werk voor u te vinden. In dergelijke gevallen maakt u uw cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke werknemer.

Als u uw profiel openbaar heeft staan (default setting), kan dit worden opgenomen in zoekmachines en worden weergegeven als iemand op uw naam zoekt. Dit betekent dat externe partijen de Persoonsgegevens in uw cv kunnen bekijken en partijen die geen relatie hebben met Mondzorgbaan en waarvoor Mondzorgbaan niet verantwoordelijk is, ongevraagd contact met u kunnen opnemen. Als u een openbaar cv op Mondzorgbaan plaatst, let er dan op dat hoewel Mondzorgbaan uitdrukkelijk het scannen van informatie van haar Website verbiedt, elk openbaar cv openbare informatie is en de inhoud door een externe partij in strijd met deze voorwaarden kan worden gekopieerd.

U kunt Mondzorgbaan toestemming geven om in sommige situaties uw naam uit openbare cv’s te verwijderen.


– De privacy-instellingen van uw cv wijzigen

U heeft de mogelijk om uw cv privé of openbaar te maken als u dit op Mondzorgbaan plaatst. U kunt dit te allen tijde aanpassen via uw privacy-instellingen op Mondzorgbaan. Houdt er echter rekening mee dat u uw cv van openbaar naar privé kunt zetten, maar dat Mondzorgbaan geen garanties kan geven betreffende hoe vaak externe zoekmachines hun caches bijwerken; deze kunnen dus de informatie van uw cv blijven bevatten.


4.5 Werkzoekenden aan Werkgevers koppelen

U erkent dat Mondzorgbaan mag bepalen of bepaalde woorden in uw cv en het cv van een andere persoon overeenkomen met de woorden in sommige functiebeschrijvingen en vice versa om de Website en andere producten of diensten van Mondzorgbaan te verbeteren (waaronder door mogelijk relevante functieomschrijvingen en cv’s te tonen of anderszins beschikbaar te stellen aan Werkzoekenden en Werkgevers).

Mondzorgbaan kan de informatie verzameld krachtens dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, ook verstrekken aan Werkgevers die contact met u willen opnemen. U stemt in met het verstrekken van uw informatie aan een Werkgever door op een vacature te solliciteren, door uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse te tonen, of door te reageren op een bericht van een Werkgever. Mondzorgbaan mag ook informatie gebruiken die aan haar is verstrekt via uw Mondzorgbaan CV om sollicitatiegegevens voor u en soortgelijke doeleinden vooraf in te vullen.

Als u een Mondzorgbaan-account of een cv op Mondzorgbaan heeft, stemt u ermee in dat Mondzorgbaan contact met u mag opnemen of u of uw openbare cv mag voorstellen aan Werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die overeenkomt met uw gedrag op Mondzorgbaan.


4.6 Berichten op Mondzorgbaan versturen

Mondzorgbaan biedt wederzijdse doorstuurdiensten aan gebruikers van Mondzorgbaan-producten, waaronder: Mondzorgbaan CV, Direct Solliciteren en Vacature plaatsen. Door gebruik te maken van deze doorstuurfunctie, erkent u dat u Mondzorgbaan vraagt om deze berichten namens u te versturen. Dit omvat uw cv’s, motivatiebrieven, sollicitaties, berichten, antwoorden op vragenlijsten, reacties, aanbiedingsbrieven en andere documenten.

We controleren, beoordelen, bewaren en analyseren deze content, onder andere via geautomatiseerde middelen, voor gegevensanalyse, kwaliteitscontrole en verbetering van de Website of andere producten of diensten van Mondzorgbaan. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn het optimaliseren van onze zoekresultaten, het verbeteren van Vacatures, het aanbieden van persoonlijk relevante productfuncties en het voorkomen van fraude en spam.


4.7 Fraude en spam voorkomen

Mondzorgbaan kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit privacybeleid ook gebruiken om problemen met de Website en de dienstverlening van Mondzorgbaan vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. Mondzorgbaan kan gegevens van en over u of uw gebruik van Mondzorgbaan onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Website te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot opschorting of beëindiging, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd geldt, van bepaalde functies voor sommige gebruikers.

– Fraude en spam in berichten voorkomen

Mondzorgbaan behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons doorstuursysteem te verwijderen als deze in strijd zijn met de Websiteregels of andere voorwaarden van deze overeenkomst. Mondzorgbaan heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar Mondzorgbaan of haar gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op Mondzorgbaan op welke wijze dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van Mondzorgbaan zijn. Mondzorgbaan behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als Mondzorgbaan er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

Mondzorgbaan behoudt zich het recht voor om partijen die betrokken zijn bij het doorsturen van e-mails te verifiëren en bevestigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verifiëren van de identiteit van de afzender van een e-mail met de vertegenwoordigers van de Werkgever die aan het e-mailadres van de betrokken Vacature zijn gekoppeld.


4.8 Betalingen mogelijk maken

Als u gegevens over uw pinpas, creditcard of andere betaalkaart aan ons verstrekt voor een betaling, gebruikt Mondzorgbaan deze informatie alleen voor de verwerking van deze betaling


4.9 Automatisch verwerken van uw Persoonsgegevens

Mondzorgbaan verwerkt Persoonsgegevens automatisch om bepaalde aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren om de werking van de Website en de diensten te verbeteren, met name door het analyseren en voorspellen van aspecten van persoonlijke voorkeuren of interesses van een gebruiker met betrekking tot de Website en diensten van Mondzorgbaan. Indien relevant wordt deze verwerking uitgevoerd als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gebruikers, om Mondzorgbaan in staat te stellen haar diensten aan Werkzoekenden en Werkgevers aan te bieden, of in andere situaties op basis van toestemming van de gebruiker.

Hiermee kan Mondzorgbaan bijvoorbeeld Werkzoekenden efficiënt koppelen aan Werkgevers of Werkzoekenden Vacatures aanbieden waar ze waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn. Deze verwerking is onderworpen aan de waarborgen beschreven in dit privacybeleid.


4.10 Overdracht van informatie aan Mondzorgbaan gelieerde entiteiten

Alle informatie die u deelt met Mondzorgbaan, kan worden gedeeld met of overgedragen aan entiteiten gelieerd aan Mondzorgbaan ongeacht waar deze zich bevinden, om u diensten te verlenen en de Website te verbeteren

Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de toepasselijke regelgeving ter bescherming van gegevens en met inachtneming van de nodige voorzorgen, voornamelijk door het gebruik van uitgebreide gegevensbeschermingsovereenkomsten voor een adequate bescherming van de Persoonsgegevens van gebruikers. De geleverde diensten en de functionaliteit van de Website zijn zonder dergelijke overdrachten niet mogelijk. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens op deze wijze worden overgedragen, moet u deze Website niet gebruiken.


4.11 Overdracht van informatie aan externe partijen

– Overdracht aan Werkgevers

Werkgevers stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle gegevenssubjectrechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.


– Overdracht aan dienstverleners en leveranciers

We kunnen gebruikmaken van externe diensten voor onze activiteiten om de Website en onze diensten, producten en functies te verbeteren, en om onze gebruikers te beschermen. Deze externe partijen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) dienstverleners en leveranciers.

Mondzorgbaan kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties ook overdragen aan bepaalde externe leveranciers die Mondzorgbaan helpen met het beschermen van onze gebruikers en het in stand houden van de kwaliteit van onze diensten, producten en functies. Een voorbeeld hiervan is leveranciers die door Mondzorgbaan worden ingeschakeld voor het opsporen van fraude.

Tijdens de levering van deze diensten kunnen deze bedrijven toegang krijgen tot de Persoonsgegevens en dit kan gepaard gaan met de overdracht van de Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden alleen plaats voor de doeleinden vastgelegd in paragraaf 4, 5 en 9 van dit privacybeleid, voor zover van toepassing. Deze bedrijven zijn ook contractueel verplicht om deze Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke overdrachten en het verwerken van de Persoonsgegevens door deze externe partijen.


– Overdrachten aan clouddienstverleners

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.


– Overdracht van openbaar beschikbare informatie

Als gebruikers materiaal plaatsen op Mondzorgbaan op een wijze waardoor dit materiaal publiekelijk beschikbaar en vindbaar wordt door personen, behoudt Mondzorgbaan zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Indien een Werkgever een vacature op Mondzorgbaan plaatst, mag Mondzorgbaan naar eigen goeddunken deze vacature of de informatie erin delen met externe partijen onder voorbehoud van een overeenkomst tussen Mondzorgbaan en dergelijke externe partijen. Mondzorgbaan behoudt zich ook het recht voor om informatie uit openbare bronnen in deze hoedanigheid te delen.


– Externe websites die u bezoekt via Mondzorgbaan

U kunt ook gebruikmaken van bepaalde sites of diensten van externe partijen die u bezoekt via de site van Mondzorgbaan. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die u aan een externe partij verstrekt niet aan Mondzorgbaan maar aan deze externe partij verstrekt en zijn deze onderhevig aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij. Lees paragraaf 8 van dit privacybeleid genaamd ‘Links naar externe websites’ voor meer informatie.


5. Aanvullend gebruik en openbaarmaking van Niet-persoonsgegevens

Naast de andere vormen van gebruik en openbaarmakingen van informatie opgenomen in dit privacybeleid en zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen in dit privacybeleid, kunnen wij alle Niet-persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken voor welk doel dan ook, behalve indien we door toepasselijke wetgeving tot iets anders zijn verplicht. Indien we Niet-persoonsgegevens combineren met Persoonsgegevens, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in paragraaf 4 en 9 van dit privacybeleid.


6. Veiligheid

Mondzorgbaan streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die zij beheert, te beschermen. Geen enkele wijze van overdracht over internet of digitale opslag is echter 100% veilig. We streven er daarom naar om uw informatie te beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen.

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.


7. Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe Mondzorgbaan Cookies gebruikt.


8. Links naar websites van externe partijen

De Website kan ook links naar andere websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. De Website kan ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT PRIVACY VAN EXTERNE PARTIJEN, WAARONDER GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EXTERNE DIENSTVERLENERS, WERKGEVERS (WAARONDER WERKGEVERS MET EEN BEDRIJFSPAGINA), EXTERNE SOCIALMEDIAPLATFORMEN, EXTERNE PARTIJEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN AANBIEDEN WAAROP DE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT EN EXTERNE PARTIJEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP ONZE WEBSITE. U HEEFT WELLICHT RECHTSTREEKS AFDWINGBARE RECHTEN TEGENOVER DEZE EXTERNE PARTIJEN. LEES HUN PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.


9. Overnames en andere reorganisaties

Informatie verzameld uit hoofde van dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van Mondzorgbaan (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere reorganisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Informatie verzameld uit hoofde van dit privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door Mondzorgbaan of deze externe partijen.


10. Het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens


10.1 Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

Mondzorgbaan-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij moedigen u ook aan om via feedback@mondzorgbaan.nl contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.


10.2 Het recht om bezwaar aan te tekenen of de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om via feedback@mondzorgbaan.nl contact met ons op te nemen.


10.3 Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en te ontvangen

Mondzorgbaan-gebruikers kunnen alle persoonsgegevens inzien op de Website na inloggen. Indien u alsnog een formeel verzoek wil indienen om uw persoonsgegevens in te zien dan kunt u hiervoor een e-mail sturen naar feedback@mondzorgbaan.nl vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld met de volgende zin in uw e-mail: ‘Ik vraag toegang tot mijn Persoonsgegevens.’ Mondzorgbaan zal uw Persoonsgegevens dan in een overdraagbare indeling verstrekken, zodat deze kunnen worden doorgegeven aan externe partijen.


10.4 Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

Mondzorgbaan-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website en indien gewenst een profiel op privé / niet benaderbaar zetten. Bij accountinstellingen kunt u ook per direct uw account verwijderen.


10.5 Enkele beperkingen

Dergelijke rechten op correctie, bezwaar, beperking, toegang, overdraagbaarheid en verwijdering zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald in toepasselijke wetgeving. Individuele verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop Mondzorgbaan uw verzoek bevestigt. U dient zich er van bewust zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door Mondzorgbaan en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op sites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet door Mondzorgbaan worden beheerd, doen we dit om bijvoorbeeld een gepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze sites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van Mondzorgbaan met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op Mondzorgbaan-websites (zoals omschreven in het Cookiebeleid van Mondzorgbaan) hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.


11. Afmelden

Als u niet langer marketingmaterialen wilt ontvangen van ons gebaseerd op uw Persoonsgegevens, kunt u zich afmelden voor deze marketingberichten door een e-mail te sturen naar feedback@Mondzorgbaan.nl. Houd er rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten. We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inwilligen.


12 Contact opnemen met Mondzorgbaan

U kunt een bericht sturen aan Mondzorgbaan, Michelangelostraat 58hs 1077 CE Amsterdam, of via e-mail naar feedback@mondzorgbaan.nl


13 Klachten

Als u van mening bent dat Mondzorgbaan inbreuk heeft gemaakt op uw rechten betreffende gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Copyright © 2024 Tandarts.nl, Nederland, alle rechten voorbehouden.